Industri & Lager

DSC00406
Dagens väldiga lagerbyggnader kräver enorma områden. Viared utmed Riksväg 40 i Borås är en sådan plats där stora landområden sprängts och schaktats till sedan mitten av 70-talet för att dessa byggnader skall få plats och det fortsätter in på 2017. Det som är glädjande är att arkitekterna ser lite mer till färg och linjer och väver in naturen något mer än på 70-talet. Denna bild är en liten del av ett nybyggt komplex på det nya området.